Metody, jež využívám ve své práci

 

Jak se liší Tvá práce s muži a s ženami?

Každý v sobě máme vnitřní ženu i vnitřního muže.. Ale naše slupka, naše tělo je většinou blíže k jednomu z těchto pólů. Ve své práci jsem si velmi vědom toho, že muži potřebují obyčejně úplně jiný přístup než ženy. Existují sice nástroje, které jsou stejně dobře využitelné jak pro muže tak i pro ženy, jako například Human Design.. ale čím hlubší a důvěrnější práce je před námi tím specifičtější metody jsou potřeba.

Proto jsem vytvořil celou škálu nástrojů a metod, s kterými ve své mentorské praxi pracuji.

 

Jaké nástroje využíváš při své práci?

Ve své práci využívám celou řadu úžasných nástrojů např: Human design, různé terapie (tanečnítělesnou, sexuální, ..), využívám znalosti z oboru práce s tělesným traumatem - Somatic Experience a práci s vnitřním zvířetem. Při své práci také využívám zkušenosti z konstelačních seminářů, dále využívám práci se slovem a zvukem při vytvářením Buněčných manter a mnoho dalších smyslových nástrojů. Častokrát vytvářím přímo během setkání nové techniky a metody šité přímo na míru našim potřebám.

Během mého života mě provázelo mnoho učitelů, navštívil jsem mnoho seminářů a učil se mnohým technikám - nakonec jsem ale vždy došel ke stejnému závěru: že mám všechno již v sobě a že to nejcennější co vám můžu tedy nabídnout nejsou žádné techniky, ale mé pravé Já - a to jsem s vámi připraven sdílet.

Zde nabízený popis metod na mých stránkách je pouze orientační a pro vytvoření si představy o mé práci. Až na samotném setkání se domluvíme, jaké techniky a metody budeme využívat a jak to bude celé probíhat.

 

---

Žijeme ve světě, kde to co je normální, již dávno není přirozené.

Jindřich Širůče

Normální je od slova "norma", zatímco přirozené je od slova "příroda" nebo od spojení "při-rození-dané". Ve zdravé společnosti, by se tyto dva pojmy měly nejlépe překrývat, ale podle mých zkušeností tomu tak dnes není..

Ve své práci pomáhám lidem pochopit rozdíl v tom, co je pro ně přirozené a co se od nich pouze očekává.. Celý život se učím chodit na tenké hranici mezi tím, co se ode mě očekává a mezi tím, co skutečně chci já a co cítím.. Nabízím své zkušenosti a znalosti z mé cesty těm, kteří se už nechtějí ohýbat světu norem a očekávání a místo toho chtějí opět žít svým vlastním způsobem..

 

Vaše komentáře