Jak to funguje u mě s placením

Kolik zaplatím za Tvé služby?

Orientační cena za mé individuální průvodcovské služby je 1000kč za hodinu.

Jedno setkání, například Prožitkový výklad Human designu, trvá většinou 2,5 hodiny. U terapeutických služeb, jako Přepis emocionálních kódů, je délká setkání 4 - 6hodin ze začátku, později kolem 3 - 4 hodiny.

Hodinovou mzdu jsem zde napsal pouze pro orientaci. Po každém setkání se Vás otevřeně zeptám jak vnímáte jeho přínos a výslednou cenu zaplatíte podle toho, jak budete cítit, že to je pro Vás správné.

Takže když nebudu spokojený s Tvojí službou tak nic nezaplatím?

Ano, přesně tak. Odvádím nejlepší možnou práci a nedokážu ji dělat polovičatě. Nepracuji s každým, a když už se s někým dohodnu na spolupráci, tak proto že věřím že to má smysl. Přesto se občas stane, že se to nepovede a proto je vždy možnost se dohodnout a nezaplatit.

Jak poznám, že to pro mě nebude jen ztráta času a energie?

Před tím, než se s Vámi pustím do práce se nejdříve potkáme tzv. "na kafe", abychom se blíže seznámili a zjistili zda spolu chceme spolupracovat. Na tomto setkání máme příležitost se navzájem blíže poznat a zjistit, zda si rozumíme a můžeme si navzájem věřit - bez vzájemné důvěry není moje práce možná. Na tomto setkání také společně pojmenujeme Vaši skutečnou motivaci, čeho chcete (v životě) dosáhnout. Již toto samotné odkrytí svých motivů má obrovský dopad na náš život.

Také Vám na tomto setkání odpovím na Vaše otázky ohledně placení, použitých technik, časové náročnosti a detaily mých služeb. Do hloubší práce (do procesů) se obvykle pouštíme až na dalších setkáních.

Úvodní setkání stojí 1000kč - potkáme se na poprvé zhruba na dvě hodiny.

Vaše komentáře