Přepis Emocionálních kódů

Co jsou to emocionální kódy a jak ovlivňují náš život?

Ve zkratce lze říci, že pokud v sobě nemáme úplný emocionální kód(frekvenci) pro danou emoci, např. pro důvěrulásku, odvahu apod. tak nejsme ani schopni naplno důvěřovat svému partnerovi, opravdu jej milovat a ani nebudeme moct udělat skutečně odvážný čin - a tím pádem ani žít plnohodnotný život.

Každý kód si můžeme představit jako frekvenci jednoho konkrétního FM rádia. Pokud si chceme užít zážitek z poslechu kvalitní hudby, potřebujeme znát přesnou frekvenci daného rádia.. V momentě kdy je v nás uložená nepřesná frekvence, tak nám náš prožitek ruší šum a prožívaná emoce není čistá. 

V patologických případech může dojít k úplné ztrátě základní frekvence. Až do míry, že není vůbec možné rozpoznat původní frekvenci(emoci) a nebo může dojít dokonce k úplné záměně pocitů. V situacích, kdy bychom se mohli cítit milovaní, se cítíme ohrožení. Např. nevěříme že to je láska a očekáváme podvod.
 

Ve své práci průvodce se zabývám především přepisem (laděním) emocionálních kódů u žen, kterým chybí Emocionální kódy nutné pro zdravé partnerství (láska, odevzdání se, důvěra v druhé, vymezení hranic, otevření se, odvaha, sebedůvěra, radost, bezpečí, přijetí, projevení se, sebeúcta a mnoho dalších)

Příčin a kombinací chybějcích kódů ve vztazích je mnoho, ale výsledek je stále stejně smutný -  Jinak skvělé ženy si nemohou najít pro sebe vhodného partnera, nebo s ním nedokáží rozvinout plnohodnotný vztah.

Mojí prací je najít s vámi tyto chybějící kódy a vytvořit prostředí, ve kterém bude možné tyto neúplné kódy postupně doplnit. Tato práce se dá stihnout za 3-6 měsíců, pokud máte dobré vedení. Ze zkušenosti vím, že se mnohým klientkám daří najít své partnery již v průběhu terapie, či krátce po jejím ukončení.

Žena jež má v sobě zdravé emocionální kódy nutné pro partnerství
si velmi rychle přivolá do svého života správného partnera
s kterým dokáže následně vést plně uspokojující vztah.

Jak to, že někdo tyto kódy v sobě přirozeně má a jiný ne?

Ve své praxi i u sebe se setkávám s tím, že chceme například milovat, důvěrovat někomu, být odvážní, říkat pravdu, být autentičtí, apod ale něco nám v tom brání, a tak to nedokážeme.
Jak je ale možné, že to nedokážeme? Vždyť říkat pravdu, nebo někoho milovat je úplně přirozené, tak v čem je problém?

Problém nastane v momentě, když se během dospívání setkáme se zkušeností, která nabourá přirozený rozvoj těchto emocionálních dovedností a tím se do nás nezapíše úplný emocionální kód dané dovednosti.

Takovou zkušeností může být i z našeho pohledu něco velmi nepatrného - jako třeba to, že nám maminka na narozeniny slíbila to červené autíčko, ale ve skutečnosti jsme dostali modré, nebo žádné autíčko.
Dospěláci většinou nevidí dětský svět dětskýma očima, říkají si, že se tak moc nestalo a to i v momentě, kdy mluví o svém vlastním dětství. Používají věty typu "ale prosím Tě, to nestojí za řeč.. tak jsme nešli do zábavního parku.. no a co je na tom?".. jenže v očích dítěte je to ta nejdůležitější věc, na kterou se velmi těší.

Přiznání důležitosti našim dětským vzpomínkám je prvním krokem
k nápravě a otevření cesty k uzdravení se.

Stane-li se totiž taková zkušenost v momentě, kdy si dítě zrovna vytváří v sobě emocionální kód pro důvěru, může to ve výsledku zapříčinit to, že v dospělosti nebude moct důvěřovat obecně lidem, nebo určitým skupinám lidí - ženám, mužům, autoritám apod.


[I'm brave - Jsem odvážná]

Pokud se stejná zkušenost opakuje, může se vytvořit podvědomý program např. ve znění "nemá smysl si nic přát, protože to stejně nedostanu, tak co bych se namáhal". Člověk s takovým nastavením nedokáže v dospělosti říct, co chce i když mu je nabídnuto že to dostane. Tento program a chybějící kód pro důvěru v lidi způsobí blokaci v jeho nervovém systému, která se projeví, tak že nedokáže odpovědět. Náprava tohoto poškození většinou vyžaduje pečlivou terapeutickou práci, kterou například nabízím i já.

Jak poznám, zda mám v sobě tyto kódy?

Každý emocionální kód v sobě nese informaci o tom, jak prožívat danou emoci. Pokud je tento kód poškozen, nebo není kompletní, dochází k narušení přirozeného prožívání emocí

Například člověk, jemuž se např. nepodařilo vytvořit si úplný kód pro důvěru ve druhé lidi, má tendenci si v nejasných situacích vytvářet doměnky. Hromadění těchto doměnek pak vede k hádkám, jež jsou jen podvědomou snahou vyčistit tyto doměnky, a pokud se je nepodaří odhalit a odstranit ani během hádky, dochází pak k postupnému rozpadu našeho vztahu. Celý tento proces se děje obvykle nevědomě a pokud mu nerozumíme, ztrácíme opakovaně důležité lidi v našem životě.

Zatímco člověk, jež vlastní zdravý emocionální kód pro důvěru již z dětství nebo jej získal později ve svém životě, se v nejasné situaci jednoduše zeptá, jak to bylo ve skutečnosti a žádné doměnky si v sobě nevytváří.

Avšak bez předchozího prožitku emocionálního kódu
není možné plně prožívat odpovídající emoci.

Jakým způsobem dochází k přepisu těchto kódů?

Emocionální kódy se přepisují v interakcích s druhými lidmi. Pokud jsme se nikdy vědomě nesetkali s někým, kdo má v sobě kód, který sami potřebujeme, tak je velmi obtížné se na něj sám naladit a prožívat jej. Je to strastiplná cesta hledání toho, co je například skutečná láska.

Tyto kódy můžeme získat buď složitým hledáním a cestou pokusu a omylu(velmi zdlouhavá cesta). Nebo můžeme požádat někoho, kdo v sobě má již požadované frekvence aby nás je naučil. Toto je naopak velmi rychlý a efektivní způsob učení se zdravých frekvencí. Problém je v tom, že toto lze uskutečnít pouze s někým, v koho máme úplnou důvěru. Protože když někomu dovolíte, aby ve vás udělal takovou změnu, tak mu musíte věřit, že to s vámi myslí pravdu dobře.

Přepis kódů může probíhat formou rozhovoru, tělesné interakce, nebo jen vědomou přítomností v blízkosti někoho, kdo je ochotný své kódy s námi sdílet.

Jak poznám pro sebe správného průvodce? Jsi to Ty?

Možná. Ve své praxi se zabývám vědomým přepisem původních nefunkčních, proházených, nekompletních či jinak poškožených emocionálních kódů. Samozřejmě můžu někomu předat jen takovou frekvenci emocionálního kódu, kterou sám vlastním - to znamená, kterou sám dokážu prožívat a naladit se na ni. Zda jsem pro Vás zrovna já ten správný člověk, se správnými kódy, poznáte pouze na základě svých pocitů.

Proto se vždy s klienty nejdříve potkám, tak na  2 hodinky, abychom měli dostatek času zjistit, zda Vám mám co nabídnout a zda mi můžete věřit.

Toho kdo vlastní pro vás zdravé emocionální frekvence vaše tělo přirozeně rozpozná,
Pokud Vás přitahuje, pravděpodobně má v sobě něco, po čem toužíte.

Základním předpokladem pro úspěch, je důvěra mezi námi. Jinak není možný plný přenos nových frekvencí. Učení se novým kódům je postupný proces, který má svůj začátek, průběh a konec.. a až po úplném završení(osvojení) budete teprve schopni samostatně prožívat novou emoci  bez průvodce..a třeba ji i předat někomu dalšímu.

 

____________________________________Reference____________________________________
Zuzka; má za sebou celkem 4 terapeutická setkání se mnou v průběhu přibližně jednoho roku

Dnes je 12.5.2016, jsem v 5 měsíci těhotenství s mužem, se kterým jsem si to poprvé dovedla představit...
Před rokem a půl jsem byla vnitřně zničená po dlouhém vztahu kde se mi nedařilo nic změnit, vykomunikovat a dlouho jsem nedokázala ani odejít. Pak jsem potkala Jindru.

Po prvním setkání jsem přišla na to, že se potřebuju pravdivě vyjadřovat o svých potřebách, zní to banálně, ale já to opravdu nevěděla! Nebo lépe řečeno, vědět a realizovat je někdy velký rozdíl. A mně se to začalo dařit, dokázala jsem odejít od muže, který už pro mne nebyl vhodným partnerem a začala jsem se poprvé opravdu stavět na vlastní nohy a pracovat na tom, co je to, co já chci?

A přišel mi do cesty opět Jindra. Tak zvláštně mně to k němu táhlo, měla jsem z toho i trochu strach, protože jsem věděla, že to bude jiné, než co znám. Ale ta síla, která mne táhla, byla větší než pochyby. Možná to byla má vnitřní Síla, která mne poháněla k tomu, co jsem hledala.

A tak jsem do toho šla, protože jsem někde uvnitř věděla, že to je to nejlepší, co pro sebe teď můžu udělat. Potřebovala jsem se uzdravit, vyléčit se pozorností muže, najít a zahojit hluboké rány v mém lůně, nejen z toho jednoho vztahu, ale i ze všech předtím. Protože nebyly vyrovnané, nedostávala jsem to co, jsem potřebovala, protože jsem nevěděla jak na to a měla jsem nastavené, že vztah muže a ženy není pohoda a nevážila jsem si sebe a tak si mne nemohl vážit ani partner.

A co se změnilo? Loňské léto jsem se s Jindrou opět potkala ..a to pro mne byla příležitost se na to zpětně podívat.

Den předtím jsem si za sebe stoupla tak jako nikdy, fakt jsem si stoupla za to jaký chci vztah..
Bez pochyby o tom, že bych si ho nezasloužila nebo že bych ho mohla mít..
Řekla jsem jasně co chci, i s tím, že jsem přijala riziko, že můžu přijít i o to, co mám teď. Oceňuji co mám, mám toho spoustu. Milujícího muže, který se o mne dokáže postarat. Potřebuji se, ale vyjadřovat láskyplně a upřímně.. A to i s vidinou toho že, ten vztah může skončit.
Otevřela jsem se partnerovi a dala mu příležitost aby se otevřel i on mě.. Protože tato láskyplná a upřímná komunikace je pro mě ve vztahu nezbytná.
--

Jindro, dal jsi mi možnost být sama sebou v zážitku, od kterého se můžu vždy odpíchnout.. Teď se můžu kdykoliv vrátit k tomu zážitku a můžu se díky tomu zachovat jinak, vím že to můžu změnit a vím taky jak..

Nejvetší přínos vnímám ne v informacích od Tebe, ale v tom že jsi mi dal možnost být sama sebou - plně.. Tím jak se vyjadřuješ a říkáš co chceš, můžu na Tobě vidět jak to reálně vypadá, a vnímat jak se u toho cítím..

Vnímám dost i to, že díky Tobě jsem se otevřela úplně jinému typu partnerů.

Nedovedla bych si představit, že bych do takové terapie šla s někým jiným.. Ty máš schopnost přijímat člověka a od Tebe jsem dokázala přijmout pravdivou zpětnou vazbu.. Se vším temným co v sobě mám a co každý máme, protože není bílá bez černé. Věděla jsem, že Tebe to neporazí, ani nezraní a že se na to můžu s Tebou bezpečně podívat.

Proč jsem si vybrala jako průvodce Jindru Širůčka?
Prostě mne to přitáhlo.. Věřím tomu, že když se člověk rozhodne pro nějakou změnu, možnost se objeví a i velmi rychle a pak je potřeba jednat, jinak to úsilí věnované rozhodnutí bylo zbytečné. A tady bylo jasné ano, i když jsem potřebovala odvahu do toho jít. On ale i tenhle proces má smysl, kdybych si jím neprošla, nevážila bych si tak toho, kde jsem teď. Já to tak mám.

Naladění se na pravdu mi taky pomohlo změnit můj život.. Ona ta pravda bolí, protože tím ztrácím co mám, ale když se rozhodnu žít pravdu, může ke mně někdo přijít a ukázat cestu ke změně, a Tys byl tím průvodcem pro mě v téhle změně.. Rozhodně jsem nebyla submisivní, nebo loutka v tomto procesu, já sama jsem si říkala co chci a byla to naše spolupráce. Podstatné bylo to, že jsem si to sama zpracovala a že jsem na vše reagovala, že se to nedělo někde mimo mně, ale byla jsem v tom plně účastná.

I kdyby jen tím, že umíš dát člověku plnou pozornost, tak to pro mě mělo obrovsky hojivý účinek.
Od té doby nemám potřebu vyhledávat zraňující vztahy, protože vím, jak vypadá plná pozornost od partnera a už nic míň ani nechci! A je nádherné, že to funguje. Cítím, že jsem se změnila natolik, že mohu žít jiné vztahy tím, kým jsem se stala a to se i děje! Moc Ti děkuju za impuls k věnování se téhle zpětné vazbě, protože zjištění, kde vlastně jsem teď, je pro mne nádherné a velmi cenné.

Zuzana Usberkiah Sýkorová

Vaše komentáře